Medlemskab

 

Kontingent Ved halvårlig betaling Ved helårlig betaling
Seniorer 575 1050
Pensionister 525 950
Passive 505 910
B-medlemmer 365 630
Juniorer 375 700
Børn 275 500

Kontingentet kan indbetales til klubbens konto i Nordea: reg.nr. 2267, konto 4373 278 012

Som det fremgår af ovenstående, ydes der en rabat på 50 kr. for juniorer og børn og 100 kr. for alle øvrige kategorier, hvis et medlem vælger at betale medlemskabet i en helårlig betaling.

Indskud i interne turneringer herunder også Forårs EMT og Efterårs EMT er inkluderet i kontingentet undtaget dog B-medlemmer.

 

Mød trygt frem til en klubaften eller kontakt en fra bestyrelsen.

Klubben kræver naturligvis ikke medlemskab fra første aften.